Právní servis

Jelikož úzce spolupracujeme s právní kanceláří, zajistíme pro Vás vypracování veškerých potřebných smluv či dalších potřebných dokumentů:

  • Kupní smlouvy, Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
  • Smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
  • Smlouvy darovací
  • Smlouvy o zřízení věcného břemene
  • Smlouvy o nájmu
  • Plné moci
  • Návrhy na vklad do katastru nemovitost

Další právní služby:

  • Zastupujeme klienty při jednáních u katastrálních úřadů, úřadů státní správy či samosprávy nebo na finančních úřadech
  • Řešíme exekuce, zástavy či jiné právní omezení
  • Zajistíme úschovu kupní ceny u prověřené advokátní kanceláře

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně