Energetický štítek

Podle novely zákona č. 406/2000 Sb., která je účinná od 1. července 2015 má každý prodávající povinnost opatřit si Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Prodávající nese plnou odpovědnost mít tento Průkaz vyhotovený, nesplnění této povinnosti je sankcionováno až do výše 100 000,-Kč. Inspektoři ze Státní energetické inspekce provádějí náhodné kontroly, zda prodávající při prodeji nemovitosti předložil PENB, proto je velmi důležité tento Průkaz mít vyhotovený.

Zákonné povinnosti prodávajícího jsou následující:

  • Opatřit si průkaz energetické náročnosti při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části – za ucelenou část se považuje bytová jednotka, celé patro, polovina domu či část domu se samostatných vchodem
  • Předat grafickou část PENB realitní kanceláři tak, aby klasifikační třída energetické náročnosti byla uvedena v reklamních a propagačních materiálech. Pokud zprostředkovatel PENB neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a propagačních materiálech nejhorší klasifikační třídu
  • Předložit průkaz možnému kupujícímu či nájemci před uzavřením smluv týkajících se koupě či nájmu nemovitosti
  • Předat průkaz kupujícímu či nájemci nejpozději při podpisu kupní či nájemní smlouvy

Kdy PENB nemusí být vyhotoven:

  • pokud se jedná o budovy se zastavěnou plochou do 50 m2
  • budovy pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku (pokud je jejich odhadovaná spotřeba energie nižší než 25% spotřeby při celoročním užívání)
  • dále u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci

Zajištění vyhotovení PENB můžete přenechat na naší realitní kancelář. Spolupracujeme s poradenskou a znaleckou kanceláří, která se touto činností zabývá.

 

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně